Hôm nay thứ 4. Ngày 29/07/2015

Thông tin hỗ trợ tập huấn ngày 30/01/2013
Thông tin hỗ trợ tập huấn ngày 30/01/2013

THÔNG TIN HỖ TRỢ DỰ ÁN

Website: http://pcgd-cmc.eos.edu.vn

Điện thoại: 043.785.49.67 (Nhánh 2) - 042.211.87.84

TT CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Quách Thị Thùy Linh

Email: linhqtt@vietec.com.vn

Nick yahoo: linhqtt

Phạm Tuấn Anh

Điện thoại: 0984361476

Email: anhpt@vietec.com.vn

Nick yahoo: anhpt_vietec

Nguyễn Hương Giang

Điện thoại: 0977144327

Email: giangnh@vietec.com.vn

Nick yahoo: giangnh_vietec

Vương Tuấn Quang

Điện thoại: 0986988733

Email: quangvt@vietec.com.vn

Nick yahoo: quangvt_vietec

 
Nguyễn Hoàng Hiệp

Điện thoại: 0987051122

Email: hiepnh@vietec.com.vn

Nick yahoo: hiepnh_vietec

 
Lê Ngọc Mạnh

Điện thoại: 0989732017

Email: manhln@vietec.com.vn

Nick yahoo: manhln_vietec

Hướng dẫn sử dụng: http://daotao.vietec.com.vn/bacninhThông tin hỗ trợ tập huấn ngày 30/01/2013
Ngày 30/01/2013 - 07:58:04
Tác giả: Admin -*-

Tải file đính kèm

Thông báo