Hôm nay thứ 3. Ngày 04/08/2015

Thông báo - Lịch triển khai ESCI tại Bắc Ninh ngày 28/01/2013
Ngày 22/1/2013, Bộ giáo dục đã gửi công văn tới Sở giáo dục Bắc Ninh về việc triển khai thí điểm dự án Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ (ProSoft.ESCI).
Chi tiết xem trong file đính kèm.
Ngày 23/01/2013 - 04:36:44
Tác giả: ESCI PLAN -*-

Tải file đính kèm

Thông báo